FAQ

Ofte stillede spørgsmål.
Her er nogle almindelige spørgsmål om MadeInSchool.

Er gymnasie en videregående uddannelse?

En uddannelse på et gymnasium, stx, hf, htx og hhx, kategoriseres som en ungdomsuddannelse, og den påbegyndes efter folkeskolens afgangseksamen for 9. eller 10. klasse. Det betegnes derfor ikke som en videregående uddannelse ligesom f.eks. bachelor eller kandidat.

Hvor mange gymnasieelever der er i Danmark?

Antallet af gymnasieelever har været stabilt i mange år, og tallet har kun haft enkelte udsving. Hver år er tilgangen (antallet af elever, som begynder en gymnasial uddannelse) omkring 55.000.

Hvilket gymnasie skal jeg vælge, hvis jeg vil blive læge?

Hvis du gerne vil fortsætte på en videregående uddannelse inden for medicin, skal du vælge en almen studentereksamen, stx, hvor der udbydes naturfaglige fag. Tjek altid, hvad adgangskravene til den specifikke uddannelse er, så du er sikker på, hvilke fag du skal vælge på dit gymnasium.

Hvad er læring på universitetsniveau?

På universitet specialiserer du dig indenfor et bestemt fag, hvor den gymnasiale uddannelse er mere almen. Læringsniveauet er højere, og du vil blive præsenteret for både en bredere og dybere forståelse for fagområderne.

Hvordan lærer mennesker?

Der er forskelligt forskning, som selvfølgelig siger forskellige ting om, hvordan menneske lærer. De mest kendte læringsformer er formel læring, som foregår i skolen, og uformel/hverdagslæring som er den læring, som sker udenfor uddannelsessituationerne.

Hvilket gymnasie skal jeg vælge, hvis jeg vil være advokat?

Det er sådan set lige meget hvilket gymnasiale uddannelse du tager, så længe du har Dansk på A niveau og Engelsk på B, samt enten Historie, Idehistorie, Samfundsfag eller Samtidshistorie på B. Til gengæld skal du have et højt gennemsnit for at søge ind på uddannelsen.

Hvad er de mest effektive læringsstrategier?

Der er stor debat om, hvilke læringsstrategier der er de mest effektive. Om det er den direkte-, indirekte- eller sproganvendelsesstrategi der er bedst er derfor svær at svare på. Elever lærer forskelligt og har individuelle behov, som også er afgørende.

Hvordan udvikler du læringsstrategier?

En læringsstrategi udvikles primært gennem forskning. Her undersøges de forskellige metoder og resultaterne heraf, og hvis de er fordelagtige, skabes der en bestemt form for læringsstrategi, som kan anvendes af lærere og pædagoger.

0/50 ratings